IKEA

Privātuma politika

Lūdzu iepazīstieties ar mūsu privātuma politiku, lai saprastu, kā un kādēļ mēs iegūstam un izmantojam jūsu datus.

Kādos gadījumos mēs ievācam jūsu personas datus?

Mēs vēlamies jūs informēt par mūsu precēm, pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem, taču tikai tad, ja jūs paši vēlaties šādu informāciju saņemt.

Jūsu personas dati tiek izmantoti arī tad, ja jūs iegādājaties mūsu preces vai pakalpojumus. Šie dati ir nepieciešami, lai mēs varētu veiksmīgi noformēt jūsu pasūtījumu, un bez jūsu atļaujas netiek izmantoti mārketinga nolūkiem.

Ņemiet vērā, ka jūsu personas dati tiek izmantoti arī tad, ja jūs lietojat veikala bezvadu interneta pieslēgumu, mājas lapu vai mobilo lietotni.

Visa jūsu sniegtā informācija ir konfidenciāla. Mēs izmantojam jūsu personas datus tikai un vienīgi šajā politikā norādītajiem mērķiem.

Kādus personas datus mēs ievācam?

Jūs varat mums sniegt zemāk minēto informāciju:

vārdu, adresi, dzimšanas datumu, maksājumu adresi, piegādes adresi, IKEA preču un pakalpojumu iegādes vēsturi, finanšu informāciju, tostarp jūsu kredītkartes, debetkartes vai cita veida maksājuma informāciju, kas tiek sniegta telefoniski, elektroniski vai, aizpildot mūsu mājas lapas veidlapas, kā arī jebkuru citu informāciju, ar kuru esat dalījušies.

Kādi personas dati tiek nodoti trešajām personām?

Mums rūp jūsu privātums, tādēļ jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks izpausti vai pārdoti trešajām personām mērķiem, kas nav minēti šajā politikā.

Jūsu personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, mārketinga, finanšu, reklāmas, apstrādes maksājumu, piegādes vai citus pakalpojumus veikalā vai ārpus tā.

Lai novērstu krāpšanas vai citu noziedzīgu darbību risku un pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza, mēs to varam nodot citiem uzņēmumiem, mazumtirgotājiem, finanšu organizācijām vai citām organizācijām, kas nodarbojas ar krāpšanas un noziedzības apkarošanu.

Mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja radušās aizdomas par noziedzīgu darbību veikšanu.

Mēs tāpat varam iegādāties pakalpojumus un datus no aģentūrām, lai pārbaudītu jūsu sniegtās kontaktinformācijas un personīgās informāciju patiesumu.

Jūsu personas dati tiek aizsargāti, tos nododot arī ārpus IKEA Group. Mēs uzņemamies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai mūsu uzticamie servisa partneri droši uzglabātu jūsu personas datus.

Kā tiek izmantoti jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiek izmantoti mārketinga nolūkiem un pārlūkošanas pieredzes uzlabošanai. Mēs varam izmantot iegūto informāciju lai:

Kur tiek izglabāti jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiek uzglabāta drošībā. Tie ir droši pasargāti no jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautas piekļuves, atklāšanas, izmantošanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas. Dažās valstīs ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas ir spēkā likumi un politikas, kas negarantē tādu pašu aizsardzību kā Eiropas Ekonomiskajā zonā. Gadījumā, ja jūsu personas dati tiek nodoti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, mēs nodrošinām, ka jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā šeit spēkā esošos noteikumus. Mēs uzņemamies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

Televizuālā uzraudzības sistēma (CCTV)

Drošības, noziegumu atklāšanas un uzraudzības nolūkos mūsu veikalos tiek izmantota televizuālā uzraudzības sistēma (CCTV). Informācija, kas iegūta no televizuālās uzraudzības sistēmas, tiek uzglabāta tik ilgi, lai nepieciešamības gadījumā mēs varētu to nodot regulatīvajām un tiesībsargājošajām iestādēm. Šī informācija tiek droši uzglabāta un ir pieejama vienīgi kvalificētam drošības personālam.

Trešo pušu tīmekļa vietnes

Mūsu mājas lapā var būt izvietotas saites uz un no trešo pušu tīmekļa vietnēm. Katrai tīmekļa vietnei ir individuāla privātuma politika. Ja jūs nolemjat pamest mūsu mājas lapu, mēs iesakām vispirms iepazīstieties ar citas apmeklētās tīmekļa vietnes privātuma politiku pirms jebkādas informācijas sniegšanas. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par citu mājas lapu politiku.

Vairs nevēlaties, lai mēs ar jums sazinātos?

Jūs varat atteikties no mūsu mārketinga e-pasta ziņojumu saņemšanas, ja vairs nevēlaties, lai mēs jums sūtītu informāciju par savām precēm un pakalpojumiem.