IKEA

Privātuma politika

Aicinām iepazīties ar mūsu privātuma politiku, lai saprastu, kā un kāpēc mēs iegūstam un izmantojam tavus datus.

 

Kādos gadījumos mēs saglabājam tavus personas datus?

Mēs vēlamies tevi informēt par mūsu precēm, pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem, taču darīsim to tikai tad, ja vēlies saņemt šādu informāciju. Tavus personas datus izmanto arī tad, ja iegādājies mūsu preces vai pakalpojumus. Šie dati ir nepieciešami, lai veiksmīgi noformēt tavu pasūtījumu. Bez tavas atļaujas šos datus neizmantosim mārketinga nolūkos. Tavus personas datus izmanto arī tad, ja tu lieto veikala bezvadu interneta pieslēgumu, tīmekļa vietni vai mobilo lietotni. Visa tava sniegtā informācija ir konfidenciāla. Mēs izmantojam tavus personas datus tikai šajā politikā norādītajiem mērķiem.

 

Kādus personas datus mēs saglabājam?

Mēs varam saglabāt šādus datus: vārdu, adresi, dzimšanas datumu, maksājumu adresi, piegādes adresi, IKEA preču un pakalpojumu iegādes vēsturi, finanšu informāciju, tostarp tavu kredītkartes, debetkartes vai cita veida maksājuma informāciju, ko sniedz telefoniski, elektroniski vai, aizpildot veidlapas mūsu tīmekļa vietnē, kā arī jebkuru citu tevis sniegto informāciju.

 

Kādi personas dati tiek nodoti trešajām personām?

Mums rūp tavs privātums, tāpēc tavi personas dati nekādā gadījumā netiks izpausti vai pārdoti trešajām personām mērķiem, kas nav minēti šajā politikā. Tavi personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, mārketinga, finanšu, reklāmas, apstrādes maksājumu, piegādes vai citus pakalpojumus veikalā vai ārpus tā. 

Lai novērstu krāpšanas vai citu noziedzīgu darbību risku un pārliecinātos, ka tava sniegtā informācija ir pareiza, mēs varam to nodot citiem uzņēmumiem, mazumtirgotājiem, finanšu organizācijām vai citām organizācijām, kas nodarbojas ar krāpšanas un noziedzības apkarošanu. Mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja radušās aizdomas par noziedzīgu darbību. Mēs varam iegādāties pakalpojumus un datus no aģentūrām, lai pārbaudītu tavas sniegtās kontaktinformācijas un personīgās informāciju patiesumu. Tavi personas dati tiek aizsargāti arī tad, ja tos nodod ārpus IKEA Group. Mēs apņemamies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai mūsu uzticamie partneri droši uzglabātu tavus personas datus.

 

Kā izmanto tavus personas datus?

Tavus personas datus izmanto mārketinga nolūkos un pārlūkošanas pieredzes uzlabošanai. Mēs varam izmantot iegūto informāciju šādos nolūkos:

 

Kur tiek izglabāti tavi personas dati?

Tavi personas dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, izmantošanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Dažās valstīs ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas ir spēkā likumi un noteikumi, kas negarantē tādu pašu aizsardzību kā Eiropas Ekonomiskajā zonā. Gadījumā, ja tevi personas dati tiek nodoti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, mēs nodrošinām to atbilstību šeit spēkā esošiem noteikumiem. Mēs apņemamies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tavi dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

 

Televizuālā uzraudzības sistēma (CCTV)

Drošības, noziegumu atklāšanas un uzraudzības nolūkos mūsu veikalos tiek izmantota televizuālā uzraudzības sistēma (CCTV). Informācija, kas iegūta no televizuālās uzraudzības sistēmas, tiek uzglabāta tik ilgi, lai nepieciešamības gadījumā varētu to nodot tiesībsargājošajām iestādēm. Šī informācija tiek droši uzglabāta un ir pieejama tikai kvalificētiem drošības darbiniekiem.

 

Trešo pušu tīmekļa vietnes

Mūsu tīmekļa vietnē var būt izvietotas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Katrai tīmekļa vietnei ir atsevišķa privātuma politika. Ja apmeklējat šādas tīmekļa vietnes, mēs iesakām pirms jebkādas informācijas sniegšanas vispirms iepazīstieties ar to privātuma politiku. Mēs neuzņemamies atbildību par citu tīmekļa vietņu politiku.

 

Kā rīkoties, ja vairs nevēlies, ka mēs ar tevi sazināmies?

Ja vairs nevēlies, lai sūtām informāciju par savām precēm un pakalpojumiem, tu vari atteikties no mūsu mārketinga e-pasta ziņojumu saņemšanas.