IKEA

Aktuālās vakances

KLIENTU APKALPOŠANAS NODAĻAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS/-E

Amata nosaukums: KLIENTU APKALPOŠANAS NODAĻAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS/-E

Vieta: Rīga

Par IKEA IKEA panākumu pamatā ir stabilas vērtības, un mūsu aizrautība ir mājvietas komforts. Mēs strādājam, lai mājokli padarītu par vislabāko vietu pasaulē, un mūs vieno uzņēmuma vīzija – uzlabot ikdienas dzīvi ikvienam. Šo vīziju varam īstenot, jo mūsu darba pamatā ir cilvēciskas vērtības, kas veido ietverošu, saprotošu, atklātu un godīgu darba kultūru.

Amata apraksts

Klientu apkalpošanas nodaļas pakalpojumu speciālists/-e ir atbildīgs/-a par dažādu pakalpojumu organizēšanu IKEA veikalā (piemēram, piegāde klientiem mājās, mēbeļu salikšana u.tml.).

Darba pienākumi:

 • Organizēt preču piegādes IKEA klientiem mājās (sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzēju) un sazināties ar klientiem visa procesa garumā.
 • Organizēt mēbeļu salikšanas un virtuvju uzstādīšanas pakalpojumus (sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzēju).
 • Organizēt iepirkšanās ratiņu plūsmu veikala teritorijā un veikalā.
 • Koordinēt lielo preču izsniegšanas procesu veikalā.
 • Plānot pakalpojumu nodaļas ikdienas darbu un aktīvi tajā iesaistīties. Izveidot darba grafiku, apmācīt jaunos darbiniekus, sekmēt darbinieku profesionālo un personīgo izaugsmi.
 • Analizēt un uzlabot ar piegādes nodaļu saistītos procesus, lai klientus apkalpotu ātrāk un lai uzlabotu apkalpošanas kvalitāti.
 • Izvērtēt klientu sūdzības un ieteikumus, meklēt labākos risinājumus.
 • Sadarboties ar citu veikala nodaļu darbiniekiem.
 • Savā nodaļā veidot kultūru, kur pats svarīgākais ir pircēju vajadzības, un nodrošināt ērtu iepirkšanos.
 • Sagatavot atskaites par sniegto pakalpojumu apjomiem.

Prasības sekmīgai pienākumu izpildei:

 • Pieredze klientu apkalpošanā lielā uzņēmumā.
 • Rūpes par pircējiem.
 • Prasme noteikt skaidrus mērķus un uzdevumus to sasniegšanai.
 • Prasme pielāgoties mainīgiem apstākļiem, strādāt ātri un rast vienkāršus risinājumus.
 • Diplomātija un noturība pret stresu dažādās problēmsituācijās.
 • Iemaņas darbā ar datoru.
 • Spēja pārliecinoši un skaidri saprasties angļu valodā, labas krievu valodas zināšanas.

Ko mēs piedāvājam?

IKEA Latvija piedāvā aizraujošu un iedvesmojošu darbu un lielisku iespēju augt un mācīties kopā ar mums.

Pieteikšanās

Pieteikšanās termiņš: 25.02.2018.

Pieteikties