IKEA

Iepazīstieties ar aktuālajām vakancēm

CILVĒKRESURSU SPECIĀLISTS/-E

Amata nosaukums: Cilvēkresursu speciālists/-e

Vieta: Rīga

Darbības joma: Cilvēkresursi


Par IKEA


IKEA panākumu pamatā ir stabilas vērtības, un mūsu aizrautība ir mājvietas komforts. Mēs strādājam, lai mājokli padarītu par vislabāko vietu pasaulē, un mūs vieno uzņēmuma vīzija – uzlabot ikdienas dzīvi ikvienam. Šo vīziju varam īstenot, jo mūsu darba pamatā ir cilvēciskas vērtības, kas veido ietverošu, saprotošu, atklātu un godīgu darba kultūru.


Amata apraksts

Cilvēkresursu speciālists/-e atbild par visu ar cilvēkresursiem saistīto dokumentu pārvaldību un nodrošina visas informācijas apstrādi atbilstīgi uzņēmuma iekšējām procedūrām un Darba likumam. Darbā būs jāsagatavo un jāreģistrē visi ar darbiniekiem saistīti dokumenti un jāpiedalās darbinieku piesaistes procesā.


Darba pienākumi

• Darba līgumu pārvaldība.

• Administratīvais darbs, palīdzot darbiniekiem uzsākt darbu, laika uzskaite, algu aprēķins un darba attiecību izbeigšana.

• Uzturēt cilvēkresursu daļas IT sistēmu, nodrošināt darbinieku pamata informācijas pareizību un vajadzības gadījumā to atjaunināt.

• Kontrolēt slimības lapas un ikgadējos atvaļinājumus cilvēkresursu daļas IT sistēmā.

• Sagatavot dažādas ar darbiniekiem saistītas atskaites un analizēt rezultātus.

• Palīdzēt cilvēkresursu daļas vadītājam sagatavot un kontrolēt darbinieku ikgadējo izmaksu budžetu. 

• Piedalīties jaunu darbinieku piesaistes procesā.

Prasības sekmīgai pienākumu izpildei


• Atbilstoša augstākā izglītība.

• Pierādāma pieredze darbā ar cilvēkresursu daļas dokumentiem.

• Pieredze darbinieku piesaistes procesā.

• Latvijas Darba likuma teicama pārzināšana.

• Ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (ieskaitot teicamas prasmes darbā ar MS Excel).

• Labas saskarsmes un dokumentu sagatavošanas prasmes.

• Spēja pārliecinoši un skaidri saprasties angļu valodā.

• Izcilas latviešu valodas prasmes, ko var pārbaudīt sarunvalodā un rakstiski.


Ko mēs piedāvājam?

IKEA Latvia piedāvā aizraujošu un iedvesmojošu darbu un lielisku iespēju augt un mācīties kopā ar mums.


Pieteikšanās

Lai pieteiktos, lūdzam līdz 2017. gada 31. oktobrim atsūtīt mums savu CV angļu valodā.

Pieteikties līdz